Privacy en geheimhouding

Om goede zorg en ondersteuning te bieden, heeft Cooperatie zorggroep Spaarnestad U.A persoonlijke gegevens van u nodig. Privacy van cliënten en medewerkers staat hoog in het vaandel bij ons. Cooperatie zorggroep Spaarnestad U.A gaat daarom zorgvuldig om met uw gegevens.

Beroepsgeheim

Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van Cooperatie zorggroep Spaarnestad U.A mogen alleen over de zorgverlening spreken met mensen die bij de zorgverlening betrokken zijn. Dat geldt ook voor uw overige persoonlijke gegevens, zoals die zijn opgenomen in onze administratie.

Cliëntdossier

Uw dossier wordt 15 jaar na beëindiging van de zorg/behandeling bewaard. Daarna wordt het vernietigd. U heeft het recht uw gegevens op elk moment in te zien, aan te vullen, te corrigeren of te laten verwijderen. Voor meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat en onder welke voorwaarden wij aan uw verzoek kunnen voldoen, kunt u contact opnemen met uw behandelaar of een mail sturen naar reageer@zorggroepspaarnestad.nl

Uw online privacy en cookies

Cooperatie zorggroep Spaarnestad U.A maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat op de computer van een bezoeker van de Evean-website wordt opgeslagen. Een cookie bevat een uniek nummer, waardoor de computer (of smartphone of tablet etc.) kan worden herkend bij een nieuw bezoek aan de Cooperatie zorggroep Spaarnestad U.A website. De cookies worden gebruikt om de website af te stemmen naar de wensen van de bezoekers van onze website.

Wij kunnen u vragen om voor een specifiek doel persoonlijke gegevens aan te leveren, zoals uw naam en adres. Cooperatie zorggroep Spaarnestad U.A verwerkt deze persoonlijke gegevens via onze websites voor de volgende doelen:

  • om een vraag of verzoek van u af te kunnen handelen;
  • om een op u afgestemde service te leveren;
  • om online sollicitatie mogelijkheden aan te bieden;

Ons cookiebeleid kunt uw hier bekijken.

Websites van derden

Op de website van Cooperatie zorggroep Spaarnestad U.A staan weblinks naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Cooperatie zorggroep Spaarnestad U.A geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang van uw gegevens door die websites (organisaties).

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

Als u een contact-, aanvraag- of formulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van de gegevens die u via de website of e-mail met ons deelt. U kunt dit verzoek indienen via voorzitter@zorggroepspaarnestad.nl Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Veiligheid en privacy

Wij nemen alle redelijke (en wettelijk verplichte) voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Toegang tot uw persoonlijke informatie is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers op een ‘need-to-know’ basis. De gegevensverwerking bij Cooperatie zorggroep Spaarnestad U.A is in overeenstemming met de actuele privacywetgeving.

Cooperatie zorggroep Spaarnestad U.A verstrekt uitsluitend gegevens aan wanneer de wet dit voorschrijft. In andere gevallen vragen wij eerst uw toestemming.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen, opmerkingen of zorgen over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en privacy? Neemt u dan contact met ons op via reageer@zorggroepspaarnestad.nl

Zorggroep Spaarnestad helpt bij:

  • Ouderenzorg
  • Complete zorg chronisch zieken
  • Palliatieve en terminale zorg
  • Mensen met een lichamelijke beperking
  • Dementie

Meer informatie?

Neem contact met ons op!